Twój coach - rozwój osobisty Zielona Góra

nawet najdalszą podróż
zaczyna się od pierwszego kroku

Guatama Buddha

wszystko się kręci wokół człowieka - coach Zielona Góra

anna andrysiak

trener – coach – psycholog

twój coach

Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą szkoleniową oraz coachingową. Działania zawodowe, które są jednocześnie moją pasją to praca z ludźmi i dla ludzi, to wzmacnianie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych. W swojej pracy zachęcam do budowania poprawnych relacji, akceptacji siebie, do szukania w sobie motywacji. Towarzyszę w rozwoju, wspieram w podejmowaniu samodzielnych decyzji i dokonywaniu zmian. Słowem, wszystko kręci się wokół człowieka.

Jestem psychologiem. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje w zakresie coachingu i doradztwa kariery oraz w prowadzeniu szkoleń rozwojowych, warsztatów psychologicznych i edukacyjnych.

Współpracuję zarówno z sektorem biznesu, instytucjami i administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi.

Interesuje się sztuką teatralną, wyrażaniem emocji poprzez twórczość oraz psychofizjologią stresu.

Bliskie są mi słowa: Ci, którzy podążają za tłumem zazwyczaj nie dochodzą dalej niż tłum. Ci, którzy podążają inaczej, odkrywając siebie docierają tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł.

Zapraszam Cię w podróż odkrywania siebie i rozwoju. Ja w takiej podróży jestem nieustannie – doświadczam, uczę się, rozwijam, czerpiąc z tego ogromną radość.

anna andrysiak

trener – coach – psycholog

coach Zielona Góra
rozwój osobisty Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | Zielona Góra