coaching

zacznij tam gdzie jesteś
użyj tego co masz
zrób co możesz

coaching indywidualny

Jeśli chcesz pracować ze mną indywidualnie, zadbać o swój rozwój osobisty i zawodowy, zapraszam Cię na:

 • coaching menedżerski skoncentrowany na skutecznym zarządzaniu sobą, budowaniu relacji  z zespołem, poprawie swojej efektywności,  podniesieniu satysfakcji i celowości podejmowanych działań, lub
 • coaching kariery skoncentrowany na osiąganiu celów zawodowych, rozwijaniu umiejętności, odkrywaniu pasji w pracy i świadomemu zarządzaniu swoją karierą zawodową.

Każda sesja i jej cel zależy od Ciebie, dlatego czas pracy i harmonogram coachingu ustalam  indywidualnie w oparciu o cele, z którymi przychodzisz. To Ty decydujesz ile sesji potrzebujesz.

1 sesja to 60 min. Spotkania odbywają się co 7-14 dni. Coaching Zielona Góra (gabinet przy ul. Sikorskiego 4).

Przed rozpoczęciem pracy coachingowej odbywa się bezpłatna konsultacja wstępna, która trwa 30 minut. Podczas konsultacji masz okazję sprawdzić, czy coaching jest dla Ciebie.

Podczas procesu coachingu:

 1. Sprawdzisz czego potrzebujesz.
 2. Zobaczysz co Cię ogranicza a co wspiera w działaniu.
 3. Odkryjesz nowe możliwości i metody pracy.
 4. Określisz co możesz z tym z robić.
 5. Zastanowisz się nad kierunkiem zmian.
 6. Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązanie.

coaching dla zespołów

Coaching zespołowy kieruję do kluczowych zespołów w  Twojej organizacji.
Prowadzę sesje dla już współpracujących zespołów, realizujących zadania oraz dla zespołów nowo powstałych.

Coaching zespołowy skoncentrowany jest na wzmacnianiu współpracy i relacji między członkami.
Coaching pomoże dostrzec zasoby całego zespołu oraz kompetencje poszczególnych jego członków, budować zaangażowanie
i wzajemne zaufanie. W efekcie, coaching wpłynie na poprawę jakości pracy Twojego zespołu.

Ilość osób w grupie – min 4 – max 12. 
Czas trwania: od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia diagnozy, w zależności od wielkości zespołu.

 

Etapy wdrożenia do procesu coachingu zespołowego:

etap I – konsultacja wstępna

 • analiza potrzeb organizacji i liderów oraz identyfikacja obszaru do zmiany
 • doprecyzowanie problemów, ograniczeń, możliwości i ustalenie warunków współpracy

etap II – sesje coachingowe z zespołem

 • praca z zespołem nad realizacją ustalonych celów i wdrożenia zmian
 • równoległa praca z liderem zespołu zmierzająca do jego efektywnego zarządzania sobą i zespołem

etap III – zakończenie procesu

 • diagnoza wypracowanych i wdrożonych zmian, ocena rezultatów
 • informacje zwrotne dla zespołu, lidera i przełożonych

etap IV – zamknięcie procesu

 • analiza wniosków i podsumowanie pracy coachingowej

3 miesiące po zakończonym procesie spotkam się z pracownikami w celu pomiaru realizacji założonych celów. Omówię wszelkie trudności, na jakie napotkali podczas okresu przejściowego związanego z implementacją programu rozwojowego. 

 

Coaching to nie ostatnia deska ratunku dla firmy ale szansa na rozwój Twoich pracowników.

czym jest coaching? – informacje o coachingu

 • Coaching to partnerska rozmowa oparta na profesjonalnych narzędziach i pytaniach coachingowych.
 • Coaching to Twoja praca rozwojowa w oparciu o wybrane przez Ciebie  obszary.
 • Coaching to Twój osobisty proces zmiany – Twoich przekonań, postaw, sposobu myślenia i strategii działania.
 • Podczas coachingu odnajdziesz w sobie zasoby i umiejętności, które możesz wykorzystać.
 • Coaching pomoże Ci określić, co jest ważne, sprawdzić co Cię wzmacnia a co ogranicza w działaniu.
 • Zdecydujesz czy chcesz realizować zamierzone cele, czy one Ci służą, czy z nich rezygnujesz i wyznaczasz nowe.
 • Podczas sesji ocenisz swoje realne możliwości, wybierzesz korzystne dla siebie rozwiązania, ustalisz kierunek i plan działania.
 • Moją rolą jest wsparcie Ciebie w rozwoju, skupienie na Twoich zasobach i możliwościach.
 • Jestem dla każdego Klienta, który jest gotowy na zmiany i na pracę nad sobą.

jak będziesz pracować podczas sesji coachingowych?

 • Sprawdzisz czego potrzebujesz.
 • Wyznaczysz cel i nadasz kierunek.
 • Pełniej nauczysz się wykorzystywać swoje umiejętności.
 • Zmierzysz się ze swoimi przekonaniami i obawami.
 • Zobaczysz co Cię wzmacnia a co ogranicza.
 • Wypracujesz nowe strategie działania.
 • Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązania.
 • Rozwiniesz się osiągając zamierzone rezultaty.
  Odzyskasz energię zachowując spokój.

Zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

anna andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM | Zielona Góra