coaching

zacznij tam gdzie jesteś
użyj tego co masz
zrób co możesz

coaching indywidualny

Jeśli chcesz pracować indywidualnie zapraszam Cię na:
coaching menadżerski  skoncentrowany na rozwijaniu liderskich kompetencji,  zarządzaniu sobą, budowaniu relacji
z zespołem, poprawie swojej efektywności,  podniesieniu satysfakcji i celowości podejmowanych działań,
lub coaching kariery skoncentrowany na osiąganiu celów zawodowych, satysfakcji z pracy, rozwijaniu umiejętności, odkrywaniu pasji i świadomemu zarządzaniu swoją karierą zawodową.

Każda sesja i jej cel zależy od Ciebie, dlatego czas i harmonogram coachingu ustalam  indywidualnie w oparciu o cele, z którymi przychodzisz. To Ty decydujesz ile sesji potrzebujesz.

1 sesja to 60 min. Spotkania odbywają się co 7-14 dni

Przed rozpoczęciem pracy coachingowej odbywa się bezpłatna konsultacja wstępna – do 60 minut.

Podczas procesu coachingu:

 1. Sprawdzisz czego potrzebujesz.
 2. Zobaczysz co Cię ogranicza a co wspiera w działaniu.
 3. Odkryjesz nowe możliwości i metody pracy.
 4. Określisz co możesz z tym z robić.
 5. Zastanowisz się nad kierunkiem zmian.
 6. Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązanie.

coaching dla zespołów

Coaching zespołowy kieruję do kluczowych zespołów w  Twojej organizacji.
Prowadzę sesje dla współpracujących zespołów, realizujących zadania oraz dla zespołów nowo powstałych.

Celem coachingu zespołowego jest wzmocnienie współpracy i relacji między członkami.
Coaching pomaga dostrzec zasoby zespołu, budować zaangażowanie i wzajemne zaufanie, wzmacnia kompetencje poszczególnych członków zespołu. W efekcie coaching wpływa na poprawę jakości pracy Twojego zespołu.

 Ilość osób w grupie – min 4 – max 12. Czas trwania: od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia diagnozy, w zależności od wielkości zespołu.

 

Etapy zdrożenia do procesu coachingu zespołowego:

etap I – konsultacja wstępna

 • analiza potrzeb organizacji i menadżerów oraz identyfikacja obszaru do zmiany
 • doprecyzowanie problemów, ograniczeń, możliwości i ustalenie warunków współpracy

etap II – sesje coachingowe z zespołem

 • praca nad realizacją ustalonych celów i wdrożenia zmian
 • równoległa praca z liderem zespołu zmierzająca do jego efektywnego zarządzania sobą i zespołem

etap III – zakończenie procesu

 • diagnoza wypracowanych i wdrożonych zmian, ocena rezultatów
 • informacje zwrotne dla zespołu, lidera i przełożonych

etap IV – zamknięcie procesu

 • analiza wniosków i podsumowanie pracy coachingowej

3 miesiące po zakończonym procesie spotkam się z pracownikami w celu pomiaru realizacji założonych celów. Omówię wszelkie trudności, na jakie napotkali podczas okresu przejściowego związanego z implementacją programu rozwojowego. 

 

Coaching to nie ostatnia deska ratunku dla firmy ale szansa na rozwój pracowników.

informacje o coachingu

 • Coaching to przede wszystkim własna praca nad sobą.
 • Coaching to praca w oparciu o zdiagnozowane obszary do rozwoju.
 • Coaching to osobisty proces zmiany – swoich przekonań, postaw, sposobu myślenia i strategii działania.
 • Coaching to odnajdowanie w sobie zasobów i umiejętności, które pozwalają na odważniejsze stawianie kroków.
 • W coachingu nie ma cudownych rozwiązań, sukcesu, w który wystarczy tylko uwierzyć.
 • Podczas sesji jest czas na ocenę swoich realnych możliwości i podjęcie działania aby móc do tej zmiany doprowadzić.
 • Coaching daje odpowiedz, co jest ważne, pokazuje kierunek ustalenia planu i sposobu myślenia.
 • Podczas sesji jest miejsce na sprawdzenie co wzmacnia a co ogranicza w działaniu, na budowanie pewności siebiepoprawę relacji, radzenie sobie ze stresem i wybranie korzystnych dla siebie rozwiązań.
 • Coaching aby był efektywny, poza Twoją pracą i zaangażowaniem jest oparty o profesjonalne narzędzia.
 • Sam decydujesz czy chcesz realizować zamierzone cele, czy one Ci służą, czy z nich po prostu rezygnujesz i wyznaczasz nowe.
 • Moją rolą nie jest „głoszenie sloganów – jesteś zwycięzcą, możesz wszystko”, ale przede wszystkim wsparcie Ciebie w rozwoju, skupienie na Twoich zasobach i możliwościach.

jak będziesz pracować podczas sesji coachingowych?

 • Sprawdzisz czego potrzebujesz.
 • Wyznaczysz cel i nadasz kierunek.
 • Pełniej nauczysz się wykorzystywać swoje umiejętności.
 • Zmierzysz się ze swoimi przekonaniami i obawami.
 • Zobaczysz co Cię wzmacnia a co ogranicza.
 • Wypracujesz nowe strategie działania.
 • Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązania.
 • Rozwiniesz się osiągając zamierzone rezultaty.
  Odzyskasz energię zachowując spokój.

Zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

anna andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM | Zielona Góra