coaching

zacznij tam gdzie jesteś
użyj tego co masz
zrób co możesz

Twój coaching…czyli:

 • Partnerska rozmowa, spotkanie oparte na szacunku i zaufaniu.
 • Twoja praca rozwojowa w oparciu o wybrane przez Ciebie obszary i cele.
 • Twój osobisty proces w kierunku świadomości tego co dzieje się z Tobą i wokół Ciebie.
 • Wsparcie Ciebie w rozwoju, uważność na Twoje potrzeby, skupienie na tym co dla Ciebie ważne.
 • Sprawdzenie, co Ci sprzyja i możesz wykorzystać, a co warto zmienić lub odrzucić.
 • Wsparcie w określeniu tego, co dla Ciebie ważne, sprawdzenie co Cię wzmacnia, a co ogranicza w działaniu.
 • Sprawdzenie, czy chcesz realizować dotychczasowe działania, czy one Ci służą, czy być może czas na wyznaczenie nowych.
 • Ocena realnych możliwości, wybranie korzystnych dla siebie rozwiązań, ustalenie kierunku i działania.
 • Czas na „przyjrzenia się w lustrze” – sprawdzenie jakie potrzeby, emocje, przekonania stoją za tym jak działasz, jak się zachowujesz, jak komunikujesz.
 • Odnajdowanie sensu w tym co robisz.
 • Odzyskanie energii i spokojnej głowy!

Abyś czuł się bezpiecznie …
Prowadzę sesje coachingowe przestrzegając standardów i etycznych zasad Izby Coachingu.
Kodeks Etyczny Coacha to zbiór zasad postępowania, które obowiązują profesjonalnych coachów.
Jestem członkiem Izby Coachingu oraz reprezentuję Izbę Coachingu Oddział Lubuski.
Sprawdź: https://izbacoachingu.com

  coaching indywidualny

  Zapraszam Cię do pracy indywidualnej, podczas której możesz zadbać o rozwój osobisty i zawodowy.

  coaching indywidualny

  • możesz skoncentrować się na uważnym i świadomym zarządzaniu sobą, budowaniu relacji z zespołem
  • możesz poprawić swoją efektywność, podnieść satysfakcję i odnaleźć sens podejmowanych działań
  • możesz zrozumieć, jak Twoje działania i sposób komunikowania przekłada się na kontakt z innymi
  • możesz poradzić sobie z presją obowiązków, dezorganizacją, stresem, radzić sobie z emocjami w pracy
  • możesz zobaczyć i zrozumieć swoje trudności w budowaniu zespołu, zmierzyć się ze swoimi przekonaniami, postawami, zachowaniami
  • możesz przyjrzeć się swoim potrzebom, sprawdzić co jest dla Ciebie ważne i jak o to zadbać
  • możesz świadomie się rozwinąć, zobaczyć jak działasz, myślisz, komunikujesz i zdecydować co chcesz z tym zrobić

  podczas procesu coachingu:

  SPRAWDZISZ: Czego potrzebujesz

  ZOBACZYSZ: Co Cię wspiera a co ogranicza w działaniu

  ODKRYJESZ: Nowe możliwości i sposoby pracy

  OKREŚLISZ: Co możesz z tym zrobić i jak to wykorzystać

  PRZEANALIZUJESZ: Kierunek własnych zmian i nowych działań

  ZNAJDZIESZ: Dla siebie najlepsze rozwiązanie

  ZYSKASZ: Energię i spokojną głowę

  Czas pracy i harmonogram sesji coachingowych ustalam  indywidualnie w oparciu o cele, z którymi przychodzisz.

  Nie usłyszysz ode mnie „jesteś zwycięzcą, możesz wszystko” natomiast zaproszę Cię do realnej, autentycznej pracy  rozwojowej, abyś mógł poczuć, że to, co robisz „jest Twoje”, że to co robisz „Ci służy”, że to co robisz „ma Sens”.

  coaching indywidualny:
  1 sesja coachingowa to 60 min
  Spotkania odbywają się co 7-14 dni
  Coaching Zielona Góra – gabinet przy ul. Generała Sikorskiego 4 – spotkania stacjonarne
  Sesje prowadzone są również w formie on-line
  Przed rozpoczęciem pracy coachingowej odbywa się niezobowiązująca bezpłatna konsultacja wstępna, która trwa ok 45 – 60 minut. Podczas konsultacji masz okazję sprawdzić, czy coaching jest dla Ciebie i czy chcesz ze mną pracować.

  coaching dla zespołów w Twojej organizacji

  Coaching zespołowy kieruję do kluczowych zespołów w  Twojej organizacji.

  • możesz skorzystać z sesji dla już współpracujących zespołów, realizujących zadania oraz dla zespołów nowo powstałych, które dopiero się budują
  • coaching zespołowy skoncentrowany jest na wzmacnianiu współpracy i relacji między członkami zespołu
  • coaching pomoże Ci dostrzec zasoby całego zespołu oraz kompetencje poszczególnych jego członków, budować zaangażowanie i wzajemne zaufanie
  • efektem coachingu zespołowego może być poprawa jakości pracy Twojego zespołu, wzmocnienie relacji wewnątz zespołu, współpraca i wzajemne zrozumienie

  Ilość osób w grupie – min 6 – max 12.
  Czas trwania: od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia diagnozy, w zależności od wielkości zespołu i celów do realizacji

  etapy procesu coachingu zespołowego:

  ETAP 1

  Diagnoza i analiza potrzeb organizacji
  i liderów oraz identyfikacja obszaru do zmiany

  Doprecyzowanie problemów, ograniczeń, możliwości
  i ustalenie warunków współpracy

  ETAP 2

  Zebranie wzajemnych oczekiwań wewnątrz zespołu

  Budowanie zaufania

  Ustalenie zasad wspólnej pracy
  /kontrakty/
  aby móc realizować to, na co się umawiamy
  – z zespołem jak i z liderem

  ETAP 3

  Praca z zespołem nad realizacją ustalonych celów
  i wdrożeniem zmian

  Równoległa praca
  z liderem zespołu zmierzająca do efektywnego zarządzania sobą i zespołem

  ETAP 4

  Analiza wypracowanych
  i wdrożonych zmian, ocena rezultatów

  Informacje zwrotne
  i rekomendacje
  dla zespołu i lidera

  Analiza wniosków
  i podsumowanie pracy coachingowej

   

   Coaching to nie ostatnia deska ratunku dla firmy ale szansa na rozwój dla Ciebie i Twoich pracowników!

  jak będziesz ze mną pracować 

  • Sprawdzisz czego najbardziej potrzebujesz.
  • Wyznaczysz cel i nadasz kierunek swoim działaniom.
  • Pełniej nauczysz się wykorzystywać swoje umiejętności.
  • Zmierzysz się ze swoimi przekonaniami i obawami.
  • Zobaczysz co Cię wzmacnia a co ogranicza i jak to przekłada się na Twoje rezultaty.
  • Wypracujesz nowe strategie działania.
  • Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązania.
  • Rozwiniesz się osiągając zamierzone efekty.
   Odzyskasz energię zachowując spokój.

  zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

  ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | PCM | PRISM