coaching

zacznij tam gdzie jesteś
użyj tego co masz
zrób co możesz

coaching indywidualny

Jeśli chcesz pracować ze mną indywidualnie, zadbać o swój rozwój osobisty i zawodowy, zapraszam Cię na:

 • coaching menadżerski skoncentrowany na świadomym zarządzaniu sobą, budowaniu relacji  z zespołem, poprawie swojej efektywności,  podniesieniu satysfakcji i celowości podejmowanych działań, lub
 • coaching kariery skoncentrowany na osiąganiu celów zawodowych, rozwijaniu umiejętności, odkrywaniu pasji w pracy i skutecznemu zarządzaniu swoją karierą zawodową.

Każda sesja i jej cel zależy od Ciebie, dlatego czas pracy i harmonogram coachingu ustalam  indywidualnie w oparciu o cele, z którymi przychodzisz. To Ty decydujesz ile sesji potrzebujesz.

1 sesja to 60 min. Spotkania odbywają się co 7-14 dni. Coaching Zielona Góra (gabinet przy ul. Sikorskiego 4).

Przed rozpoczęciem pracy coachingowej odbywa się bezpłatna konsultacja wstępna, która trwa ok 30 – 45 minut.
Podczas konsultacji masz okazję sprawdzić, czy coaching jest dla Ciebie.

Podczas procesu coachingu:

 1. Sprawdzisz czego potrzebujesz.
 2. Zobaczysz co Cię ogranicza a co wspiera w działaniu.
 3. Odkryjesz nowe możliwości i metody pracy.
 4. Określisz co możesz z tym z robić.
 5. Zastanowisz się nad kierunkiem zmian.
 6. Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązanie.

coaching dla zespołów

Coaching zespołowy kieruję do kluczowych zespołów w  Twojej organizacji.
Prowadzę sesje dla już współpracujących zespołów, realizujących zadania oraz dla zespołów nowo powstałych.

Coaching zespołowy skoncentrowany jest na wzmacnianiu współpracy i relacji między członkami.
Coaching pomoże dostrzec zasoby całego zespołu oraz kompetencje poszczególnych jego członków, budować zaangażowanie
i wzajemne zaufanie. W efekcie coaching wpłynie na poprawę jakości pracy Twojego zespołu.

Ilość osób w grupie – min 4 – max 12. 
Czas trwania: od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia diagnozy, w zależności od wielkości zespołu.

 

Etapy wdrożenia do procesu coachingu zespołowego:

etap I – konsultacja wstępna

 • analiza potrzeb organizacji i liderów oraz identyfikacja obszaru do zmiany
 • doprecyzowanie problemów, ograniczeń, możliwości i ustalenie warunków współpracy

etap II – sesje coachingowe z zespołem

 • praca z zespołem nad realizacją ustalonych celów i wdrożenia zmian
 • równoległa praca z liderem zespołu zmierzająca do jego efektywnego zarządzania sobą i zespołem

etap III – zakończenie procesu

 • diagnoza wypracowanych i wdrożonych zmian, ocena rezultatów
 • informacje zwrotne dla zespołu, lidera i przełożonych

etap IV – zamknięcie procesu

 • analiza wniosków i podsumowanie pracy coachingowej

3 miesiące po zakończonym procesie spotkam się z pracownikami w celu pomiaru realizacji założonych celów. Omówię wszelkie trudności, na jakie napotkali podczas okresu przejściowego związanego z implementacją programu rozwojowego. 

 

Coaching to nie ostatnia deska ratunku dla firmy ale szansa na rozwój Twoich pracowników.

czym jest coaching? – informacje o coachingu

 • Coaching to partnerska rozmowa oparta na profesjonalnych narzędziach i pytaniach coachingowych.
 • Coaching to Twoja praca rozwojowa w oparciu o wybrane przez Ciebie  obszary.
 • Coaching to Twój osobisty proces zmiany – Twoich przekonań, postaw, sposobu myślenia i strategii działania.
 • Podczas coachingu odnajdziesz w sobie zasoby i umiejętności, które możesz wykorzystać.
 • Coaching pomoże Ci określić, co jest ważne, sprawdzić co Cię wzmacnia a co ogranicza w działaniu.
 • Zdecydujesz czy chcesz realizować zamierzone cele, czy one Ci służą, czy z nich rezygnujesz i wyznaczasz nowe.
 • Podczas sesji ocenisz swoje realne możliwości, wybierzesz korzystne dla siebie rozwiązania, ustalisz kierunek i plan działania.
 • Moją rolą jest wsparcie Ciebie w rozwoju, skupienie na Twoich zasobach i możliwościach.
 • Jestem dla każdego Klienta, który jest gotowy na zmiany i na pracę nad sobą.

jak będziesz pracować podczas sesji coachingowych?

 • Sprawdzisz czego potrzebujesz.
 • Wyznaczysz cel i nadasz kierunek.
 • Pełniej nauczysz się wykorzystywać swoje umiejętności.
 • Zmierzysz się ze swoimi przekonaniami i obawami.
 • Zobaczysz co Cię wzmacnia a co ogranicza.
 • Wypracujesz nowe strategie działania.
 • Znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązania.
 • Rozwiniesz się osiągając zamierzone rezultaty.
  Odzyskasz energię zachowując spokój.

Zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

anna andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM | Zielona Góra