Konsultacje zawodowe

IDŹ ZA SOBĄ

Konsultacje zawodowe to spotkania, podczas których możesz uzyskać informacje, wsparcie i wiedzę, aby zwiększyć efektywność swoich zawodowych działań. Podczas spotkań skonsultujesz swoją sytuację zawodową, przeanalizujesz swoje możliwości, sformułujesz cele, w wyniku których będziesz mógł określić kierunek działania. To pozwoli Ci zminimalizować ryzyko, że Twoje wybory zawodowe będą przypadkowe lub oderwane od realnej rzeczywistości rynku pracy. Ostateczne decyzje i realizacja wypracowanych rozwiązań należą do Ciebie.
W ramach konsultacji możesz zastanowić się nad swoimi postawami, przekonaniami, celami, zmianą dotychczasowej sytuacji zawodowej oraz relacjami w realizacji ról zawodowych. Uzyskasz pomoc w odkrywaniu potencjału, predyspozycji, w planowaniu kariery zawodowej. Otrzymasz wsparcie podczas wyboru kierunku rozwoju, podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Wzmocnisz swoje kompetencje społeczne niezbędne w środowisku pracy. Będziesz miał  możliwość dokonania analizy swoich pomysłów, podjętych inicjatyw, oraz zastanowienia się co możesz zmienić, poprawić, ulepszyć w swoich dotychczasowych działaniach.

Efektem działań konsultacyjnych może być Twój Indywidualny Plan Działania lub opracowane Portfolio Kariery. W ramach spotkań możesz skorzystać z profesjonalnych, standaryzowanych narzędzi diagnostycznych dotyczących preferencji i zainteresowań zawodowych rekomendowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych. Cena indywidualnych konsultacji – 100 zł (60 min).
Korzystając z konsultacji: możesz znaleźć drogę, albo ją przed sobą stworzyć

Pracuję również z grupami – obszary warsztatów, które prowadzę to m.in.:

aktywizacja społeczno-zawodowa

 • Aktywne poszukiwanie zatrudnienia i poruszanie się po rynku pracy
 • Przygotowanie do procesu rekrutacji
 • Poznanie siebie pod kątem zawodowym
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność
 • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • Planowanie i zarządzanie sobą w czasie
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
 • Praca zespołowa
 • Planowanie i motywowanie siebie do działania
 • Warsztat przedsiębiorczości
 • Przygotowanie do zmian

zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, konsultacje zawodowe dla młodzieży szkolnej i studentów

 • Warsztat integracyjny czyli kształtowanie umiejętność współdziałania
 • Jak sobie radzić ze stresem w szkole
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w relacjach z innymi
 • Techniki efektywnej autoprezentacji
 • Aby chciało się chcieć czyli motywacja do działania
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Warsztat kompetencji adaptacyjnych czyli przygotowanie do zmiany szkoły
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Arteterapia
 • Jak planować swoje działania
 • Problematyka agresji i przemocy w szkole
 • Poznaję siebie i poznaję świat zawodów
 • Planowanie swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • Warsztat umiejętności przedsiębiorczych
 • Warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i edukacji obywatelskiej
 • Zajęcia profilaktyczne

Scenariusz warsztatów buduję w oparciu o potrzeby i możliwości uczestników. Cena spotkań grupowych ustalana jest w zależności od liczby godzin i liczby osób.

doradztwo kariery Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | Zielona Góra