doradztwo

ROZWIĄZANIA SZYTE NA TWOJĄ MIARĘ

Doradztwo to proces, podczas którego możesz uzyskać informacje, wsparcie i wiedzę aby zwiększyć efektywność swoich działań. W procesie doradczym przeanalizujesz swoją sytuację zawodową, swoje możliwości, sformułujesz cele, w wyniku których określisz kierunek działania. To pozwoli Ci zminimalizować ryzyko, że Twoje wybory zawodowe będą przypadkowe lub oderwane od realnej rzeczywistości rynku pracy. Ostateczne decyzje i realizacja wypracowanych rozwiązań należą do Ciebie.
Możesz pracować np. nad swoimi postawami, przekonaniami, celami, zmianą dotychczasowej sytuacji zawodowej oraz relacjami w realizacji ról zawodowych. Uzyskasz pomoc w odkrywaniu potencjału, predyspozycji, w planowaniu kariery zawodowej. Otrzymasz wsparcie podczas wyboru kierunku rozwoju, podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. Wzmocnisz swoje kompetencje społeczne niezbędne w środowisku pracy. Będziesz miał  możliwość dokonania analizy swoich pomysłów, podjętych inicjatyw, oraz zastanowienia się co możesz zmienić, poprawić, ulepszyć w swoich dotychczasowych działaniach.

Pracuję zarówno indywidualnie jak i grupowo a efektem tych działań jest Twój indywidualny plan działania i opracowane portfolio kariery. Korzystając z doradztwa:
możesz znaleźć drogę, albo ją przed sobą stworzyć

doradztwo kariery i aktywizacja społeczno – zawodowa

 • Aktywne poszukiwanie zatrudnienia i poruszanie się po rynku pracy
 • Przygotowanie do procesu rekrutacji
 • Poznanie siebie pod kątem zawodowym
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność
 • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • Planowanie i zarządzanie sobą w czasie
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
 • Praca zespołowa
 • Planowanie i motywowanie siebie do działania
 • Warsztat przedsiębiorczości
 • Przygotowanie do zmian

zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, doradztwo zawodowe dla młodzieży szkolnej i studentów

 • Warsztat integracyjny czyli kształtowanie umiejętność współdziałania
 • Jak sobie radzić ze stresem w szkole
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w relacjach z innymi
 • Techniki efektywnej autoprezentacji
 • Aby chciało się chcieć czyli motywacja do działania
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Warsztat kompetencji adaptacyjnych czyli przygotowanie do zmiany szkoły
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Arteterapia
 • Jak planować swoje działania
 • Problematyka agresji i przemocy w szkole
 • Poznaję siebie i poznaję świat zawodów
 • Planowanie swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • Warsztat umiejętności przedsiębiorczych
 • Warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i edukacji obywatelskiej
 • Zajęcia profilaktyczne

 

doradztwo kariery Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | szkolenia | doradztwo | coaching | Zielona Góra