anna andrysiak

WSZYSTKO SIĘ KRĘCI WOKÓŁ CZŁOWIEKA

  • ukończyłam Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia (mgr), studia z zakresu Poradnictwa (mgr) na Uniwersytecie Zielonogórskim, roczne studia Akademia Trenera (170 h) w Wyższej Szkole Bankowej, Coaching w Biznesie (160 h) w Szkole Wyższej Handlowej,  oraz Studium Treningu i Terapii Grupowej (200 h) Dolnośląskim Centrum Psychoterapii; jestem Certyfikowanym Praktykiem PRISM kończę Studium Coachingu Kryzysowego i Coachingu Kryzysowego w Biznesie
  • moje doświadczenie obejmuje ponad 3000 godzin przeprowadzonych szkoleń rozwojowych i warsztatów kształtowania umiejętności psychospołecznych i zawodowych, ponad 300 godzin coachingowych, doradztwo i konsultacje indywidualne dla ponad 1000 klientów
  • uczestniczę w superwizji coachingowej – superwizor i mentor Wioletta Małota – AVANTI Szkolenia Coaching Konsulting W-wa
  • stale podnoszę kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach, konferencjach naukowych z zakresu rozwoju osobistego, zawodowego, z obszaru umiejętności społecznych, psychologicznych, artystycznych; aktywnie uczestniczę m.in w warsztatach organizowanych przez Lubuską Izbę Coachingu
  • jestem prezesem Fundacji od A do Z działającej w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej: fundacja-az.org
  • jestem członkiem Partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego w woj. lubuskim:  doradcazawodowy.zgora.pl
  • posiadam doświadczenie i kwalifikacje w pracy z różnymi grupami odbiorców, m.in.  pracownikami sektora biznesu, pracownikami administracyjnymi, publicznych służb zatrudnienia, pracownikami instytucji pomocowych, kuratorami sądowymi, osobami osadzonymi w zakładach penitencjarnych, kadrą pedagogiczną, osobami pracującymi, bezrobotnymi, wykluczonymi społecznie, osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, uczniami i młodzieżą szkolną oraz studentami
  • posiadam doświadczenie w działaniach projektowych zarówno jako wykonawca (zleceniobiorca)  jak i realizator (pisanie własnych projektów i pozyskiwanie środków) – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
  • posiadam doświadczenie i kwalifikacje z obszaru ekonomii społecznej, doradztwa i animacji społeczności lokalnej, rewitalizacji, edukacji obywatelskiej i wspierania inicjatyw oddolnych
  • w swoich działaniach łączę wiedzę psychologiczną, coachingową i trenerską, pracując na zasobach bo wszystko w mojej pracy kręci się wokół człowieka:-)

 

psycholog, coach Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | szkolenia | doradztwo | coaching | Zielona Góra