PCM
Process Communication Model®

poznaj własną strukturę osobowości
i potrzeby psychologiczne
zobacz swoją sekwencję dystresu

PCM – PROCESS COMMUNICATION MODEL®

narzędzie do wprowadzania realnej zmiany  w Twojej organizacji

PCM® został opracowany przez światowej sławy psychologa klinicznego dr Taibiego Kahlera, który odkrył, że zachowania związane
z komunikacją i stresem w pracy można obserwować
i adekwatnie na nie reagować.

Filozofia T.Kahlera brzmi: nie szufladkuj ludzi, ale doceniaj, celebruj
i korzystaj z ich różnic.

Współpracując z NASA T.Kahler opracował sprawdzony kwestionariusz, który przerodził się w Process Communication Model®.

 • PCM® rozróżnia sześć typów osobowości, które mamy wszyscy.
 • Każdy typ ma swoją charakterystykę, mocne strony, potrzeby psychologiczne, motywatory,
  a także swoją sekwencją stresu.
 • Każdy z typów ma również preferowaną percepcję widzenia rzeczywistości oraz preferowany
  styl i kanał komunikacji.

PCM® pozwala rozpoznać preferencje i potrzeby swoje i innych, ale także zrozumieć oraz przewidzieć, jakie zachowania pojawią się
w stresie i jaki kanał komunikacji
jest najkorzystniejszy dla danego typu osobowości.

kosmiczna historia

Dr T.Kahler, twórca PCM® twierdzi, że:
to “JAK” mówimy jest tak samo ważne, jak to “CO” mówimy.

 • W 1978 r. dr Terry McGuire, główny psychiatra załogowych lotów kosmicznych NASA [1959-1996], zaprosił T.Kahlera do uczestnictwa w rekrutacji astronautów. Według słów dr McGuire’a: „T.Kahler uzyskał tyle samo lub nawet więcej informacji w pierwszych 5-10 minutach wywiadu, ile mnie udawało się zebrać w całym wywiadzie. Chciałem się nauczyć, jak on to robi.” Dr Terry McGuire był pod wrażeniem pracy T.Kahlera i efektywności narzędzia PCM®.

 • Ekspertów NASA bardzo interesowało, jak wytypować właściwy zespół oraz w jaki sposób przewidywać możliwe scenariusze i minimalizować skutki stresu, które w kosmosie mogą być katastrofalne. Badania T. Kahlera otrzymały subwencję od NASA w celu rekrutacji astronautów. Przy współpracy NASA dr Kahler dopracował założenia modelu i przy wsparciu NASA, przełożył swoją koncepcję na wskaźniki behawioralne -to, co możemy obserwować u innych.

  • W latach 80-tych i 90-tych Kahler szkolił przedsiębiorstwa i instytucje rządowe.
  • To była tylko kwestia czasu, gdy PCM® został wprowadzony na grunt biznesu.
  • PCM® jest praktykowany w 54 krajach przez czołowe organizacje takie jak np.: NASA, L’Oréal, Pixar, BMW, Apple,  Microsoft, HP, CocaCola, Orange. 

   wartość narzędzia PCM® 

   • PCM® to narzędzie do wprowadzania realnej zmiany każdego dnia.
   • PCM® to narzędzie do budowania porozumienia mimo różnic osobowościowych.
   • Odkrycie sześciu typów osobowości, które mamy w sobie, pozwala każdemu z nas przewidzieć zachowanie w stresie, wdrożyć strategie zapobiegawcze i wzmocnić pozytywne zmiany.
   • Praktykowanie PCM® oznacza naukę skutecznego dostosowywania tego, co mówimy, robimy i pokazujemy, a także czerpanie jak najwięcej z każdej rozmowy, każdej sytuacji.
   • Praktykując PCM®, możemy obserwować i identyfikować preferencje swoje i innych ludzi.
   • Włączając PCM® do naszego życia, świadomie korzystamy z wiedzy o sobie, o różnicach osobowości, o kanałach komunikacji, preferowanych percepcjach, potrzebach psychologicznych.
   • Narzędzie pozwala przewidzieć swoje reakcje stresowe – sekwencję dystresu w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby psychologiczne

   opinie uczestników warsztatów PCM® 

   badanie PCM dla osób indywidualnych

   rozpoznawanie swoich potrzeb i radzenie sobie ze stresem

     • Świadomość własnej osobowości
      PCM pozwoli ci zrozumieć swoje preferencje i wzbogacić wiedzę o sobie
      – o tym, „czego potrzebuję” i wzmocnić umiejętności zaspokajania tych potrzeb.
      Wiedza o sobie pomoże Ci w skutecznym zarządzaniu stresem, w efektywnej komunikacji i dbaniu o siebie. Zobaczysz, jakie sa mocne strony Twojej osobowości.

     • Rozpoznawanie zachowań – co robią, jak mówią inni 
      Obserwacja rozpoznawalnych zachowań innych ludzi ujawnia ich preferencje
      i pokazuje, jak najlepiej do nich podejść.
      Dzięki rozpoznaniu preferencji, możesz dobrać skuteczny kanał komunikacji w zależności od potrzeb – to pozwali Ci uniknąć nieporozumień i lepiej dogadać się
      z innymi.
     • Dostosowanie stylu komunikacji
      Dowiesz się, co zrobić, powiedzieć i pokazać w odpowiedzi, aby nawiązać efektywną komunikację z innymi.

     badanie PCM dla liderów, managerów i zespołów

     efektywna komunikacja w zespołach

     • Dostosowanie stylu komunikacji
      Na podstawie obserwacji i usłyszeniu preferowanego języka, dowiesz się, co zrobić, powiedzieć i pokazać
      w odpowiedzi, aby nawiązać efektywną komunikację, która zadziała w zespole mimo różnic indywidualnych.
     • Budowanie silnych relacji w zespołach
      Korzystając z codziennych, pozytywnych interakcji w pracy, podczas spotkań na żywo i online, prezentacji, sytuacji społecznych – umocni się współpraca i wzajemne porozumienie wśród pracowników.
     • Zindywidualizowane przywództwo
      Jeśli znasz unikalny zestaw potrzeb każdego z członków swojego zespołu – będziesz wiedzieć, jak nawiązać połączenie i zmotywować każdego na swój sposób. Zobaczysz, jaki sposób rozmów i w jakim środowisku jest najbardziej efektywny dla danego typu osobowości.

     Team Coaching
     w oparciu o Process Communication Model®

     Możesz skorzystać z Team Coachingu w oparciu o Process Communication Model®

     • Rozpoczynamy badaniem PCM® dla Twoich kluczowych pracowników
     • Przechodzimy 3 dniowy praktyczny warsztat PCM® gdzie ćwiczymy efektywną komunikację
     • Wzmacniamy konkretne umiejętności komunikacyjne w ramach team coachingu

     Cały proces Team Coachingu PCM® daje:

     • większe zrozumienie i współpracę w zespole
     • mniej konfliktów, więcej porozumienia
     • uważność na potrzeby i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu

     narzędzie PCM dla działów HR

     skuteczne budowanie porozumienia w organizacji

     • Mniej stresu, więcej energii do działania
      Praktykowanie PCM® pomoże przekształcić potencjalnie negatywne dyskusje, sytuacje lub działania w pozytywną, produktywną pracę i porozumienie między współpracownikami.

     • Zwiększona efektywność operacyjna
      PCM® w Twojej organizacji to ograniczenie nieporozumień i większa efektywność zespołów. Dzięki PCM® będziesz mieć w firmie mniej zamieszania, więcej jasności.

      

     zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

     ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | PCM | PRISM