POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej w tekście: „Administrator”) podawanych na stronie internetowej, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Twój Coach – Anna Andrysiak
ul. Sikorskiego 4
65-454 Zielona Góra
tel: 505 607 923
e-mail: admin@twoj.coach
NIP: 9261539240

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, w szczególności osób zamawiających subskrypcję newslettera, zapisujących się na szkolenia lub kontaktujących się z pośrednictwem formularza kontaktowego.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • nawiązania kontaktu i odpowiedzi na Twoje pytania zawarte w formularzu kontaktowym
 • przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie
 • w celach marketingowych Administratora, realizowanych poprzez wysyłanie informacji związanych z oferowanymi usługami i towarami (w szczególności szkoleniami, programami rozwojowymi, testami psychologicznymi sesjami coachingowymi, narzędziami do realizacji coachingu)
 • w celu przesyłania przesyłanie informacji związanych z tematyką związaną z działalnością i usługami świadczonymi przez Administratora.

Jakie moje dane będą przetwarzane?

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usług/odpowiedzi na pytanie. Rodzaje informacji, które będziemy gromadzić na Twój temat, a które dobrowolnie udostępnisz Administratorowi za pośrednictwem strony internetowej/formularza, obejmują:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Numer telefonu,
 3. Adres e-mail,
 4. Treść zapytania.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

 • Twoja zgoda wyrażona na stronie internetowej – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Czy muszę podawać Dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na Twoje pytanie, wysyłać ofertę marketingową lub newsletter (w przypadku wyrażenia stosownych zgód).

Czy mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak – możesz to zrobić w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, świadczenia usługi lub do czasu cofnięcia zgody.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Jeśli przekazujemy je innym podmiotom odbywa się to w sposób bezpieczny (np. do biura rachunkowego czy firmy kurierskiej).

Jakie mam prawa związane z moimi danymi osobowymi?

W stosunku do danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu
 • sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora

Możesz także wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adres mailowy admin@twoj.coach

ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | PCM | PRISM