PRISM

Prism Brain Mapping

PRISM Brain Mapping to wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. Narzędzie zostało zaprojektowane dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. PRISM Brain Mapping jako innowacyjne narzędzie wspierające działy HR pozwala rekrutować najlepszych pracowników.
PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi, przy pomocy platformy on-line, oparte na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.
PRISM Brain Mapping jest opartym na osiągnięciach neurologii narzędziem przeznaczonym do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy. Narzędzie PRISM bada to, co ludzie lubią robić i dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają. Wyniki badań wskazują, że ludzie którzy w środowisku pracy pełnią rolę oraz wykonują zadania odpowiadające ich zainteresowaniom, odnajdują większą satysfakcję z pracy, są bardziej efektywni, zmotywowani od osób, które nie mają możliwości wykorzystania swojego potencjału.

Test dla osób indywidualnych

poznawanie siebie i własny rozwój osobisty i zawodowy

 • poznasz własny raport PRISM oraz nowe sposoby rozwijania swojego potencjału

 • lepiej zrozumiesz siebie w różnych interakcjach społecznych 

 • poznasz nowy sposób rozumienia przyczyn trudności pojawiających się relacjach i sposoby ich przekraczania 

 • poznasz praktyczne wskazówki do komunikacji z każdym ze stylów i zrozumiesz korzyści, jakie niesie za sobą dostosowywanie się do stylów rozmówcy

 • wypracujesz plan działania w kierunku polepszenia jakości relacji

Skuteczne narzędzie dla menadżerów

tworzenie profili zespołów i wydobywanie potencjału

 • pozwala na tworzenie map preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób, a także zespołów w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału
 • mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji; pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym
 • dostarcza trzy odrębne profile – „mapy” zachowania człowieka: jak zachowuje się naturalnie; zakres, w którym czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu,

Narzędzie dla działów HR

prowadzenie procesu rekrutacji, oceny, planowania rozwoju

 • służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy
 • stosowane jest do przeprowadzenia procesu oceny 360 stopni, benchmarkingu zawodowego, skutecznego procesu rekrutacji oraz jako narzędzie wspierające rozwój osobisty i zawodowy,
 • pozwala na dodatkowy pomiar:
  • poziomu inteligencji emocjonalnej,
  • odporności psychicznej,
  • oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielka Piątka”), odnoszący się do jednego z najszerzej stosowanych i powszechnie stosowanych modeli osobowości
doradztwo kariery Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | Zielona Góra