szkolenia

weź tyle ile potrzebujesz
ucząc się przez doświadczenie

szkolenia rozwojowe

 • Szkolenia, z których możesz skorzystać, to spotkania rozwijające kompetencje Twoje i Twojego zespołu.
 • Szkolenia rozwojowe pozwolą Ci lepiej radzić sobie w pracy i życiu osobistym.
 • To sposób na pogłębienie wiedzy, pracę nad doskonaleniem siebie i relacji z innymi.
 • Udział w szkoleniach tworzy warunki do korzystania z narzędzi, sposobów, technik w celu rozwoju i efektywniejszego działania.
 • Podczas zajęć łączę elementy warsztatu i psychoedukacji.
 • Pracuję głównie metodami aktywnymi zakładającymi uczenie przez doświadczenie.
 • Wykorzystuję ćwiczenia coachingowe, przekładając wiedzę o sobie na praktykę, w myśl zasady: „zaangażuj mnie – to się nauczę”.

jak projektuję szkolenia:

ETAP 1

Zdiagnozuję potrzeby rozwojowe Twojej grupy/zespołu i sprawdzę jakie kompetencje potrzebują rozwinąć Twoi pracownicy

SPRAWDZISZ
CZEGO POTRZEBUJESZ

ETAP 2

Dopasuję program szkolenia do Twojej organizacji i jej członków tak, aby odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom.

ZOBACZYSZ
CO JEST WAŻNE

ETAP 3

Przygotuję szkolenie „skrojone na miarę” dla Twojej organizacji w oparciu o interaktywne i praktyczne ćwiczenia, ucząc przez doświadczenie.

DOŚWIADCZYSZ
TEGO NA CZYM CI ZALEŻY

ETAP 4

Ocenię efektywność działań szkoleniowych i dam Ci możliwość konsultowania procesu wdrażania poznanych treści, technik i narzędzi po
zakończeniu szkolenia.

PRZEANALIZUJESZ
JAKI TO DAŁO EFEKT

 • W szkoleniach i treningach, które przygotowuję dla Ciebie, nie ma miejsca na szablonowość.
 • Liczba godzin, tematyka, program szkolenia jest dostosowywany do konkretnej grupy, z którą pracuję.
 • Dbam o to, aby treść była maksymalnie użyteczna a aktywne ćwiczenia odpowiadały na potrzeby uczestników.
 • Szkolenia mają solidną podstawę w wiedzy psychologicznej i sprawdzonych narzędziach coachingowych.

szkolenia rozwojowe

specjalizuję się w szkoleniach:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Budowanie relacji i współpracy w zespole
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Świadome zarządzanie sobą i zespołem
 • Radzenie sobie w sytuacjach Stresu

 

 • Warsztat managerski PRISM Brain Mapping, który obejmuje analizę profili indywidualnych i dla zespołu. PRISM sprawdza się w szkoleniach dotyczących przywództwa, komunikacji, stresu, budowania zespołu i zarządzania konfliktem /więcej w zakładce PRISM/. Warsztat może poprzedzić szkolenie pokazowe narzędzia PRISM.

nad czym możesz pracować podczas szkoleń:

 

Sprawdzisz
swój język komunikacji i sposób, w jaki wyrażasz swoje potrzeby i oczekiwania

Przeanalizujesz jakim uchem słuchasz i jak to przekłada się na relacje

Zobaczysz
jak się komunikować, aby to, co ważne było usłyszane
i na czym polega język porozumienia

 

Sprawdzisz
jakie relacje panują w Twoim zespole i jak to wpływa na efektywność

Przeanalizujesz trudności wpływające na relacje między ludźmi w zespole

Zobaczysz
jak się efektywnie komunikować będąc w pozycji ok-ok i budować relacje w oparciu o zrozumienie
i współpracę

 

Sprawdzisz
co faktycznie jest przyczyną konfliktów
w Twoim zespole i co na nie wpływa

Przeanalizujesz sposoby rozwiązywania konfliktów
i efekty reagowania na nie

Zobaczysz
jak skutecznie rozwiązywać konflikty
i sytuacje trudne i jak wykorzystać moc grupy, aby sobie z tymi trudnościami radzić

 

Sprawdzisz
jak Twoje myśli, przekonania, emocje
i postawy przekładają się na codzienne funkcjonowanie

Przeanalizujesz swoje reakcje, zachowania, pełnioną rolę

Zobaczysz
jak to, co robisz, mówisz
i wyrażasz wpływa na ludzi w Twoim zespole i jak tym świadomie zarządzać

 

Sprawdzisz
w jakich sytuacjach najczęściej się stresujesz i co Cię „odpala”

Przeanalizujesz swoje reakcje, zachowania, działania, które uruchamiasz
w stresie

Zobaczysz
jak możesz radzić sobie ze stresem, jak świadomie wpływać na wybór reakcji
w stresie
i jakie potrzeby psychologiczne warto zaspokajać, aby obniżyć napięcie

 

Sprawdzisz
jakie są Twoje preferowane zachowania
i jaką jest mapa zachowań
w Twoim zespole

Przeanalizujesz mapę PRISM pod kątem zachowań, komunikacji
z innymi, siły różnic
w zespole

Zobaczysz
jak możesz wykorzystać preferowane zachowania
i jak w oparciu
o mapy PRISM budować efektywne zespoły

korzyści ze szkolenia się

Korzyści z udziału w szkoleniach, warsztatach:

 • rozwijanie konkretnych umiejętności: komunikacji, współpracy, radzenia sobie z konfliktami, stresem
 • rozwijanie samoobserwacji i samoświadomości na poziomie ciała, myśli, emocji, potrzeb, relacji
 • większy kontakt ze sobą i świadome budowanie porozumienia z innymi
 • większa koncentracja na tym, co się ze mną dzieje np. w relacjach, w stresie i co mogę z tym zrobić
 • skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, w kontaktach interpersonalnych, w zespole
 • psychoprofilaktyka i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • zmniejszenie dolegliwości psychosomatycznych będących efektem chronicznego napięcia, konfliktów, stresu
 • poznanie narzędzi do wzmacniania siebie i relacji
 • większa energia do działania i spokojniejsza głowa

możesz wybrać różne formy rozwoju

trening:

 • Celem treningu jest Twoje wewnętrzne, indywidualne doświadczanie oraz głębszy rozwój osobisty i poszerzanie świadomości.
 • W treningu ważne jest doświadczanie procesu a mniej zdobywanie wiedzy.
 • Podczas treningu uświadomisz sobie swoje reakcje, emocje, przekonania, style i wzorce zachowań.
 • Trening bazuje na tym co „tu i teraz” i wzbogaca o uważne doświadczenie i koncentrację na sobie.
 • Trening pozwala zobaczyć jak działasz i gdzie zlokalizowane są źródła wewnętrznych trudności.

warsztat / szkolenie

 • Celem szkoleń i warsztatów jest trenowanie konkretnych umiejętności np. komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem czy emocjami.
 • Szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi to krótsze formy doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy jak je wykorzystać.
 • Szkolenia umożliwiają poszerzanie świadomości na temat siebie, swojej wiedzy i umiejętności i  pogłębianie jej w dłuższych procesach – treningach i programach rozwojowych.
 • Szkolenia to forma pracy pozwalająca  zacząć przyglądać się kompetencjom – wiedzy, umiejętnościom i postawom aby adekwatnie do ich poziomu zdobywać wzmacniające narzędzia.

   

  zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

  ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM