szkolenia

WEŹ TYLE ILE POTRZEBUJESZ

Szkolenia, z których możesz skorzystać, to spotkania rozwijające Twoje kompetencje psychologiczne i społeczne, które pozwolą Ci lepiej radzić sobie w pracy i życiu osobistym. To doskonały sposób abyś pogłębił swoją wiedzę, pracował nad doskonaleniem siebie i relacji z innymi. Udział w szkoleniach stworzy Ci warunki do korzystania z narzędzi, sposobów, strategii w celu rozwoju Twojej osobowości i efektywniejszego działania.

Podczas zajęć łączę elementy treningu i edukacji. Pracuję głównie warsztatowo czyli metodą zakładającą uczenie przez doświadczenie wykorzystując ćwiczenia aktywizujące, w myśl zasady:
powiedz mi – to zapomnę, naucz mnie – to może zapamiętam, zaangażuj mnie – to się nauczę.

Obszary tematyczne szkoleń, które prowadzę to m.in.:

kształtowanie umiejętności osobistych

 • Komunikacja interpersonalna z elementami analizy transakcyjnej
 • Techniki komunikacyjne i asertywne w budowaniu relacji
 • Praca zespołowa i kształtowanie umiejętności współpracy
 • Motywacja do działania
 • Warsztat psychofizjologii stresu i radzenia sobie ze stresem
 • Planowanie pracy własnej i zarządzanie sobą w czasie
 • Budowanie poczucia własnej wartości

kształtowanie umiejętności zawodowych

 • Obsługa Klienta i budowanie relacji z Klientem
 • Trudny klient czy trudna sytuacja – radzenie sobie z trudnościami w pracy
 • Coaching jako metoda pracy z Klientem
 • Szef jako coach – techniki wspierania rozwoju pracowników
 • Zarządzanie zmianą w zespole
 • Warsztat dla trenerów wewnętrznych i pracowników działów szkoleń
 • Szkolenie dla pomagających – czyli jak pracować z osobą bezrobotną i wykluczoną społecznie
 • Wypalenie zawodowe – symptomy i metody radzenia sobie
 • Grupowe rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych
 • Budowanie zespołu

treningi

 • Trening relaksacyjny – radzenie sobie ze stresem
 • Trening twórczego wyrażania emocji

W moich szkoleniach i treningach nie ma miejsca na szablonowość. Liczba godzin, tematyka, program szkolenia jest dostosowywany do konkretnej grupy z którą pracuję. Dbam o to aby treść była maksymalnie użyteczna a aktywne ćwiczenia odpowiadały na potrzeby uczestników.
Pracuje głównie metodami warsztatowymi co oznacza aktywne włączanie uczestników w zajęcia, wymianę doświadczeń, przełożenie wiedzy na praktykę.
Prowadzę również szkolenia na indywidualne zamówienia. Cena ustalana jest w odpowiedzi na konkretne zlecenie.

szkolenia Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | Zielona Góra