szkolenia

weź tyle ile potrzebujesz
ucząc się przez doświadczenie

szkolenia rozwojowe

 • Szkolenia, z których możesz skorzystać, to spotkania rozwijające kompetencje Twoje i Twojego zespołu.
 • Szkolenia rozwojowe pozwolą Ci lepiej radzić sobie w pracy i życiu osobistym.
 • To sposób na pogłębienie wiedzy, pracę nad doskonaleniem siebie i relacji z innymi.
 • Udział w szkoleniach tworzy warunki do korzystania z narzędzi, sposobów, technik w celu rozwoju i efektywniejszego działania.
 • Podczas zajęć łączę elementy warsztatu i psychoedukacji.
 • Pracuję głównie metodami aktywnymi zakładającymi uczenie przez doświadczenie.
 • Wykorzystuję ćwiczenia coachingowe, przekładając wiedzę o sobie na praktykę, w myśl zasady: „zaangażuj mnie – to się nauczę”.

jak projektuję szkolenia:

ETAP 1

Zdiagnozuję potrzeby rozwojowe Twojej grupy/zespołu i sprawdzę jakie kompetencje potrzebują rozwinąć Twoi pracownicy

SPRAWDZISZ
CZEGO POTRZEBUJESZ

ETAP 2

Dopasuję program szkolenia do Twojej organizacji i jej członków tak, aby odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom.

ZOBACZYSZ
CO JEST WAŻNE

ETAP 3

Przygotuję szkolenie „skrojone na miarę” dla Twojej organizacji w oparciu o interaktywne i praktyczne ćwiczenia, ucząc przez doświadczenie.

DOŚWIADCZYSZ
TEGO NA CZYM CI ZALEŻY

ETAP 4

Ocenię efektywność działań szkoleniowych i dam Ci możliwość konsultowania procesu wdrażania poznanych treści, technik i narzędzi po
zakończeniu szkolenia.

PRZEANALIZUJESZ
JAKI TO DAŁO EFEKT

 • W szkoleniach i treningach, które przygotowuję dla Ciebie, nie ma miejsca na szablonowość.
 • Liczba godzin, tematyka, program szkolenia jest dostosowywany do konkretnej grupy, z którą pracuję.
 • Dbam o to, aby treść była maksymalnie użyteczna a aktywne ćwiczenia odpowiadały na potrzeby uczestników.
 • Szkolenia mają solidną podstawę w wiedzy psychologicznej i sprawdzonych narzędziach coachingowych.

szkolenia rozwojowe

specjalizuję się w szkoleniach:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Budowanie relacji i współpracy w zespole
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Świadome zarządzanie sobą i zespołem
 • Warsztat managerski PRISM Brain Mapping, który obejmuje analizę profili indywidualnych i dla zespołu. PRISM sprawdza się w szkoleniach dotyczących przywództwa, komunikacji, stresu, budowania zespołu i zarządzania konfliktem /więcej w zakładce PRISM/. Warsztat może poprzedzić szkolenie pokazowe narzędzia PRISM.

nad czym możesz pracować podczas szkoleń:

 

Sprawdzisz swój język komunikacji i sposób, w jaki wyrażasz swoje potrzeby i oczekiwania

Przeanalizujesz jakim uchem słuchasz i jak to przekłada się na relacje

Zobaczysz jak się komunikować, aby to co ważne było usłyszane i na czym polega język porozumienia

 

Sprawdzisz jakie relacje panują w Twoim zespole i jak to wpływa na efektywność

Przeanalizujesz trudności wpływające na relacje między ludźmi w zespole

Zobaczysz jak się efektywnie komunikować będąc w pozycji ok-ok i budować relacje w oparciu o zrozumienie i współpracę

 

Sprawdzisz co faktycznie jest przyczyną konfliktów
w Twoim zespole i co na nie wpływa

Przeanalizujesz sposoby rozwiązywania konfliktów
i efekty reagowania na nie

Zobaczysz jak skutecznie rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne i jak wykorzystać moc grupy aby sobie z tymi trudnościami radzić

 

Sprawdzisz jak Twoje myśli, przekonania, emocje i postawy przekładają się na codzienne funkcjonowanie

Przeanalizujesz swoje reakcje, zachowania, pełnioną rolę

Zobaczysz jak to co robisz, mówisz i wyrażasz wpływa na ludzi w Twoim zespole i jak tym świadomie zarządzać

treningi 

Uważna Świadomość Emocji i Stresu

 

Trening uważności  i redukowania napięć połączony z warsztatem radzenia sobie ze stresem.

Cykl 6 spotkań psychologicznej pracy, opartej na pracy z ciałem, oddechem, technikach uważności – ćwiczeniach uwalniających od stresu, lęku i napięć. Łącznie 30 h efektywnej pracy.

Cykl 6 spotkań obejmuje obszary:

     1. CIAŁO –  uważność na to co dzieje się w ciele

     2. MYŚLI –  uważność na myśli wspierające i ograniczające

     3. TRIGGER – uważność na wyzwalacze emocji i źródła napięć

     4. EMOCJE – uważność na emocje i informacje, które za nimi płyną

     5. POTRZEBY – uważność na potrzeby zaspokojone i niezaspokojone

     6. DOCENIANIE – detoks od samokrytyki i empatia do siebie

podczas warsztatu i treningu umiejętności:

 • Zrozumiesz, czym jest Twój stres, jak na niego reagujesz, co się dzieje na poziomie ciała, myśli, emocji i działań kiedy go doświadczasz
 • Zrozumiesz, czym są emocje, jakie informacje za sobą niosą, jakie niezaspokojone potrzeby kryją się za każdą emocją
 • Sprawdzisz, co faktycznie Cię stresuje, zlokalizujesz źródło napięć i emocji i przyjrzysz się,  jak to wpływa na Twoje codzienne funkcjonowanie
 • Sprawdzisz, jak reagujesz na doświadczane emocje, rozpoznasz własne wzorce zachowań i wyuczone reakcje
 • Skoncentrujesz się na sobie i odczytywaniu sygnałów płynących z ciała
 • Poznasz funkcjonalny charakter emocji – dlaczego emocje są potrzebne i dlaczego warto je zauważać
 • Zobaczysz jakie znaczenie mają trzy komponenty emocji takie jak: CIAŁO, MYŚLI, ZACHOWANIA.
 • Zobaczysz jak przejść ze stanu napięcia do stanu relaksu
 • Doświadczysz ćwiczeń pracy z ciałem, ćwiczeń oddechowych, technik napinania i rozluźniania mięśni, technik uważności, ćwiczeń uwalniających napięcia z elementami ruchu i dźwięku.
 • Dowiesz się, na czym polega uważna świadomość emocji i stresu

Korzyści z udziału w treningu:

 • rozwijanie samoobserwacji i samoświadomości na poziomie ciała, myśli, emocji, potrzeb
 • większy kontakt ze sobą i umiejętność odczytywania informacji płynących z organizmu
 • doświadczanie i większa koncentracja na tu i teraz
 • skuteczne obniżanie napięć i hormonów stresu w sytuacjach nowych, niewygodnych
 • psychoprofilaktyka i zapobieganie depresji, wypaleniu zawodowemu, skutkom długotrwałego stresu
 • zmniejszenie dolegliwości psychosomatycznych będących efektem chronicznego napięcia
 • zwiększenie odporności psychicznej i fizycznej – wsparcie dla układu immunologicznego
 • spokojniejsza głowa i sen

NA POZIOMIE CIAŁA

Zrozumiesz wartość rozpoznania doznań fizycznych płynących z ciała

Zobaczysz jak to, co dzieje się w Twoim ciele wpływa na sposób przeżywanych przez Ciebie emocji

NA POZIOMIE MYŚLI

Sprawdzisz jak Twoje myśli wpływają na to co czujesz oraz rozpoznasz swoje przekonania ograniczające
i negatywne wzorce myślenia

Nauczysz się rozwijać elastyczność poznawczą

NA POZIOMIE ZACHOWAŃ

Zobaczysz jak emocje
i przekonania oraz ich świadomość wpływa na Twoje działania

Zrozumiesz jak emocje
i myśli determinują Twoje zachowania

trening a szkolenie

trening:

 • Celem treningu jest Twoje wewnętrzne, indywidualne doświadczanie oraz głębszy rozwój osobisty i poszerzanie świadomości.
 • W treningu ważne jest doświadczanie procesu a mniej zdobywanie wiedzy.
 • Podczas treningu uświadomisz sobie swoje reakcje, emocje, przekonania, style i wzorce zachowań.
 • Trening bazuje na tym co „tu i teraz” i wzbogaca o uważne doświadczenie i koncentrację na sobie.
 • Trening pozwala zobaczyć jak działasz i gdzie zlokalizowane są źródła wewnętrznych trudności.

warsztat / szkolenie

 • Celem szkoleń i warsztatów jest trenowanie konkretnych umiejętności np. komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem czy emocjami.
 • Szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi to krótsze formy doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy jak je wykorzystać.
 • Szkolenia umożliwiają poszerzanie świadomości na temat siebie, swojej wiedzy i umiejętności i  pogłębianie jej w dłuższych procesach – treningach i programach rozwojowych.
 • Szkolenia to forma pracy pozwalająca  zacząć przyglądać się kompetencjom – wiedzy, umiejętnościom i postawom aby adekwatnie do ich poziomu zdobywać wzmacniające narzędzia.

   

  zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

  ania andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM