psychologia lidera

edycja 2020

rekrutacja na wiosenną edycję w 2020
 zakończona

Program Psychologia Lidera

 • Jest odpowiedzią na potrzeby biznesu – dzisiaj biznes to ludzie!
 • Skoncentrowany na praktycznej psychologicznej wiedzy, kluczowej dla rozumienia mechanizmów ludzkich zachowań w organizacji.
 • Pozwala skutecznie i świadomie podnieść efektywność w swojej pracy z innymi.
 • Umożliwia odkrywanie ludzkiej strony w zarządzaniu.
 • To intensywna praca warsztatowa (90h) + mastermind on-line (8h) oraz wymiana doświadczeń w kameralnym zespole ludzi
  z różnych branż i środowisk biznesowych.
 • To czas zmierzenia się z własnym stylem zarządzania, komunikowania się, ze swoimi schematami działania, budowania autorytetu wśród pracowników, analizy swoich mocnych i słabych stron, zrozumienia siebie i innych oraz tworzenia osobistego planu działania.

Cele Programu:

 • Wsparcie rozwoju pracowników wyższego szczebla.
 • Wyposażenie w niezbędną wiedzę psychologiczną dotyczącą ludzkich zachowań, motywów działania, budowania relacji oraz współpracy i przeniesienie jej na grunt organizacji.
 • Budowanie warsztatu lidera: narzędzia do pracy własnej i z zespołem.
 • Wzmocnienie samoświadomości i wyłonienie osobistych aspektów do konstruktywnej zmiany.

W czasie Programu:

 • Zyskasz konkretne narzędzie do codziennej pracy i rozwoju.
 • Dzięki praktycznym ćwiczeniom zdobędziesz wiedzę i umiejętności dostosowując je do specyfiki swojej pracy.
 • Wymienisz doświadczenia biznesowe w kameralnej grupie, zyskując wzajemne wsparcie w realizacji celów.
 • Podniesiesz świadomość siebie i swojej roli w organizacji oraz poznasz najważniejsze aspekty pracy na zasobach.
 • Rozwiniesz się, przeanalizujesz relacje, wzbogacisz swoje kompetencje zawodowe, zobaczysz siebie i innych z innej perspektywy.

Program to:

 • Praca w kameralnej max 10 osobowej grupie.
 • 9 miesięcy – łącznie 90h – intensywnej pracy nad sobą i swoimi kompetencjami liderskimi.
 • Praca w miesiącach: II-VI i IX-XII 2020 (przerwa w miesiącach wakacyjnych)
 • Spotkania dwudniowe 10h (piątek 4h i sobota 6h) 1 raz w miesiącu
  organizacja warsztatów w piątki g. 16.00-20.00 i soboty g. 9.30-16.30 (w sobotę 1h przerwa na obiad).
 • Udział w 3 modułach rozwojowych: zarządzanie sobą, relacjami i zespołem.
 • Po każdym module 2h spotkanie mastermind on-line oraz 2h spotkanie miesiąc po zakończeniu programu (łącznie 8h).
 • Udział w badaniu PRISM Brain Mapping – link do badania zostanie wysłany drogą elektroniczną przed pierwszym warsztatem.
 • Każdy warsztat to aktywne, praktyczne ćwiczenia, narzędzia i materiały do rozwoju, a między spotkaniami: zadania do samodzielnego wykonania i autorefleksji.

Czy Program jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś liderem, menedżerem, właścicielem firmy, który chce rozwijać siebie i świadomie budować zdrowe relacje w firmie, który kieruje zespołami ludzi i chce skutecznie spełniać się w swojej roli, któremu zależy na zarządzaniu od ludzkiej strony, to program jest dla Ciebie.

Korzyści z udziału w Programie:

 • Praktyczne, angażujące ćwiczenia i psychologiczna wiedza o ludzkich zachowaniach, motywacji, postawach, osobowościach, różnicach indywidualnych, przełożona na grunt biznesu.
 • Konkretne narzędzia do rozwoju własnego i swoich pracowników.
 • Przestrzeń na uczenie się i doświadczanie.
 • Świadomość siebie i swojej roli biznesowej.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania sobą, relacjami i zespołem.
 • Kształtowanie kompetencji liderskich skoncentrowanych na człowieku.
 • Udział w interaktywnych grach zespołowych i praca tylko na sprawdzonych i rzetelnych narzędziach (psychologicznych i coachingowych).
 • Udział w kameralnej grupie i spotkania mastermind – realizacja celów i praca na zasobach.
 • Obszerny raport PRISM zawierający informacje o sobie w zakresie: preferowanych zachowań w środowisku pracy, inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej, czynników osobowości.
 • Inwestycja w siebie, która daje poczucie satysfakcji i przekłada się na efekty w postaci: osobistej skuteczności, zdrowych relacji biznesowych, przemyślanych celów i efektywnej pracy z zespołem.

program

PRISM

Etap wstępny

MODUŁ I – 30h
Zarządzanie Sobą

 • Grupa Psychologii Lidera – Start!
 • Mózg – Twój główny panel sterowania – między myśleniem a działaniem
 • Zastosowanie modelu PRISM, poznanie i rozumienie podstawowych stylów zachowań – Interpretacja raportów PRISM
 • Rozwijanie samoświadomości – emocje, myśli, potrzeby, wartości, zachowania
 • Siła charakteru a siła indywidualnych nawyków
 • Reprezentacja osobowości – model stanów „ja”
 • Inteligencja poznawcza, emocjonalna i biznesowa
 • Osobiste zaangażowanie, własna efektywność, produktywność i skuteczność
 • Autoanaliza- planowanie, organizowanie, delegowanie, podejmowanie decyzji
 • Spójność i Autentyczność
 • Neurologiczne poziomy zarządzania.

Spotkania w ramach modułu I:

28.02.20 godz. 16.00 – 20.00
29.02.20 godz. 09.30 – 16.30

27.03.20 godz. 16.00 – 20.00
28.03.20 godz. 09.30 – 16.30

24.04.20 godz. 16.00 – 20.00
25.04.20 godz. 09.30 – 16.30

Mastermind on-line po module I – (2h) dnia 14.05.20

MODUŁ II – 30h
Zarządzanie Relacjami

 • Rozpoznawanie, rozumienie emocji i potrzeb w relacjach oraz świadome oddziaływanie na swoją emocjonalność
 • Wpływ i uaktywnianie własnych schematów w kontaktach z innymi
 • Siła przekonań i nastawień w budowaniu porozumienia
 • „Język Żyrafy i Język Szakala” w biznesie
 • W co gramy w firmie? – transakcje komunikacyjne i gry psychologiczne
 • Relacje w trójkącie dramatycznym
 • Jak słuchamy i co słyszymy?
 • Perspektywa widzenia sytuacji oczami innych – pozycje percepcyjne
 • Uważność w relacji z pracownikami
 • Skuteczna komunikacja w budowaniu relacji zawodowych.

Spotkania w ramach modułu II:

22.05.20 godz. 16.00 – 20.00
23.05.20 godz. 09.30 – 16.30

26.06.20 godz. 16.00 – 20.00
27.06.20 godz. 09.30 – 16.30

18.09.20 godz. 16.00 – 20.00
19.09.20 godz. 09.30 – 16.30

Mastermind on-line po module I| – (2h) dnia 08.10.20

MODUŁ III – 30h
Zarządzanie Zespołem

 • Lider w zespole – balans pomiędzy dbaniem o realizacją zadań, pracą z ludzmi i oceną własnych działań
 • Znaczenie procesu grupowego i roli Lidera na poszczególnych etapach budowania zespołu
 • Siła zespołu – rozumienie i przezwyciężanie dysfunkcji zespołowych
 • Dostrzeganie zasobów i rozwój pracowników
 • Odważne rozmowy z pracownikami i zrównoważona informacja zwrotna
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i komunikacja w sytuacji trudnych
 • Psychologiczne i społeczne źródła oporu wobec zmian
 • Zarządzanie efektywnością pracowników i budowanie satysfakcji z pracy
 • Narzędzia coachingowe w pracy Lidera i prowadzenie rozwojowych spotkań coachingowych
 • Jasne zrozumiałe cele i decyzje

Spotkania w ramach modułu III:

23.10.20 godz. 16.00 – 20.00
24.10.20 godz. 09.30 – 16.30

20.11.20 godz. 16.00 – 20.00
21.11.20 godz. 09.30 – 16.30

11.12.20 godz. 16.00 – 20.00
12.12.20 godz. 09.30 – 16.30

Mastermind on-line po module III – (2h) dnia 14.01.21

PRISM BRAIN MAPPING
narzędzie wykorzystywane w programie

 • Program otwiera badanie PRISM Brain Mapping a jego raport i interpretacja stanowi solidne źródło wiedzy o sobie.
 • PRISM bada to, co ludzie lubią robić i dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają.
 • Jest narzędziem opartym na osiągnięciach neurologii, przeznaczonym do identyfikacji zachowań, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy.
 • Umozliwia poznanie wymiarów preferowanych przez ludzi zachowań na podstawie mapy.
 • Pomaga dopasować ludzi do ról i stanowisk tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał i osiągać wysokie wyniki w pracy.

Dlaczego PRISM

 • Mózg jest źródłem wszelkich naszych zachowań. Cała nasza wiedza o świecie i ludzkim organizmie, pochodzi z mózgu.
 • PRISM to narzędzie, które czerpie z badań nad mózgiem, dając rzetelne i trafne informacje o preferowanych zachowaniach.
 • To mózg przetwarza wszystkie dostępne sygnały i warunkuje odpowiednie reakcje.
 • Nowoczesna neurologia opiera się na założeniu, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt procesów komunikacji pomiędzy komórkami mózgu.
 • Znajomość siebie i swoich zachowań daje możliwość świadomego i skutecznego zarządzania sobą oraz lepszego rozumienia zachowań ludzi, z którymi pracujemy.
 • Poznasz swój profil behawioralny, przeanalizujesz poziom odporności psychicznej i inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji.

mózg -> biologia -> psychologia -> ludzie -> biznes

  Harmonogram spotkań:

 • Moduł I – Zarządzanie Sobą 30h
  28-29.02.20, 27-28.03.20, 24-25.04.20
  mastermind on-line (2h) 14.05.20
 • Moduł II – Zarządzanie Relacjami 30h
  22-23.05.20, 26-27.06.20, 18-19.09.20
  mastermind on-line (2h) 08.10.20
 • Moduł III – Zarządzanie Zespołem 30h
  23-24.10.20, 20-21.11.20, 11-12.12.20
  mastermind on-line (2h) 14.01.21
 • Oficjalne zakończenie programu 12.12.20
 • Mastermind on-line po zakończeniu programu (2h) 15.02.21

Rekrutacja na wiosenną edycję zakończona! Następna jesienią 2020 

 • Rekrutacja:
  1. Wypełnienie formularza – decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Rozmowa indywidualna, umówiona po wypełnieniu formularza.
  3. Opłata rezerwacyjna – 650 zł
 • Łączny koszt programu to 6 500 zł (10 m-cy x 650zł)
 • Cena zawiera: udział w badaniu i raport PRISM, udział w 90h warsztatach, 8h sesji mastermind on-line, materiały i narzędzia z każdego modułu, książkę, zaświadczenie udziału w programie, poczęstunek kawowy, udział w uroczystym zakończeniu
 • Warunkiem rozpoczęcia edycji programu jest grupa min 6 osób.
 • Umowa dotyczy udziału w całym programie.

Miejsce realizacji Programu

Gabinet TWÓJ COACH:
ul. Sikorskiego 4, parter
Kamienica w centrum miasta, w pobliżu Planetarium
Zielona Góra

Masz pytania?

Masz pytania, nie wiesz czy Program Psychologia Lidera jest odpowiedni dla Ciebie?
Zadzwoń i umów się na niezobowiązujące spotkanie!

tel. 505 607 923

Jesteś zainteresowany kolejną edycją?

9 + 11 =

anna andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM | Zielona Góra