psychologia lidera

wejdź na nowy poziom
liderskich kompetencji

Program Psychologia Lidera

 • Wyjątkowy i Praktyczny 162 godzinny program rozwoju kompetencji liderskich
 • Jest odpowiedzią na potrzeby biznesu bo …dzisiaj biznes to ludzie!
 • Skoncentrowany na praktycznej psychologicznej wiedzy, kluczowej dla rozumienia mechanizmów ludzkich zachowań w organizacji i rzetelnych, sprawdzonych narzędziah rozwojowych
 • Pozwala skutecznie i świadomie podnieść efektywność w swojej pracy z innymi.
 • Umożliwia odkrywanie ludzkiej strony w zarządzaniu.
 • To intensywna praca warsztatowa (144h) + mastermind (18h) oraz wymiana doświadczeń w kameralnym zespole ludzi
  z różnych branż i środowisk biznesowych.
 • To czas zmierzenia się z własnym sposobem zarządzania, komunikowania się, ze swoimi schematami działania, budowania autorytetu i zaufania, analizy swoich mocnych i słabych stron, zrozumienia siebie i innych oraz tworzenia osobistego planu działania i kierunku rozwoju

Cele Programu:

 • Wsparcie rozwoju pracowników wyższego szczebla.
 • Wyposażenie w niezbędne umiejętności i wiedzę psychologiczną dotyczącą ludzkich zachowań, motywów działania, budowania relacji oraz współpracy i przeniesienie ich na grunt organizacji.
 • Budowanie warsztatu lidera: bogate narzędzia do pracy własnej i z zespołem.
 • Wzmocnienie samoświadomości i wyłonienie osobistych aspektów do konstruktywnej zmiany.

W czasie Programu:

 • Zyskasz konkretne narzędzie do codziennej pracy i rozwoju.
 • Dzięki praktycznym ćwiczeniom zdobędziesz wiedzę i umiejętności dostosowując je do specyfiki swojej pracy.
 • Wymienisz doświadczenia biznesowe w kameralnej grupie, zyskując wzajemne wsparcie w realizacji celów.
 • Podniesiesz świadomość siebie i swojej roli w organizacji oraz poznasz najważniejsze aspekty pracy na zasobach.
 • Rozwiniesz się, przeanalizujesz relacje, zobaczysz siebie i zespół z innej perspektywy.

Program to:

 • Praca w kameralnej min 6 – max 10 osobowej grupie 
 • 9 miesięcy intensywnej pracy nad sobą i swoimi kompetencjami liderskimi – łącznie 162h
 • Spotkania trzydniowe (16h)  1 raz w miesiącu
 • Udział w 3 modułach rozwojowych: zarządzanie sobą, relacjami i zespołem
 • Po każdym warsztacie spotkanie mastermind 
 • Udział w badaniu PRISM Brain Mapping 
 • Każdy warsztat to aktywne, praktyczne ćwiczenia, narzędzia i materiały do rozwoju, a między spotkaniami: zadania do samodzielnego wykonania i autorefleksji.
 • Konsultowanie zaimplementowanej wiedzy oraz wykorzystanych umiejętności i narzędzi w organizacji

Czy Program jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś liderem, menedżerem, właścicielem firmy, który chce rozwijać siebie i świadomie budować zdrowe relacje w firmie, który kieruje zespołami ludzi i chce skutecznie spełniać się w swojej roli, któremu zależy na zarządzaniu od ludzkiej strony, to program jest dla Ciebie.

Korzyści z udziału w Programie:

 • Praktyczne, angażujące ćwiczenia i psychologiczna wiedza o ludzkich zachowaniach, motywacji, postawach, osobowościach, różnicach indywidualnych, przełożona na grunt biznesu.
 • Implementowanie zdobytych umiejętności, narzędzi i wiedzy po każdym warsztacie i bieżące konsultowanie efektów
 • Konkretne narzędzia do rozwoju własnego i swoich pracowników.
 • Przestrzeń na uczenie się przez doświadczanie.
 • Głębsza świadomość siebie i swojej roli biznesowej.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania sobą, relacjami i zespołem.
 • Kształtowanie kompetencji liderskich skoncentrowanych na człowieku.
 • Udział w interaktywnych grach zespołowych i praca tylko na sprawdzonych i rzetelnych narzędziach (psychologicznych i coachingowych).
 • Udział w kameralnej grupie i spotkania mastermind – bieżące informacje zwrotne, realizacja celów i praca na zasobach.
 • Obszerny raport PRISM zawierający informacje o sobie w zakresie: preferowanych zachowań w środowisku pracy, inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej, czynników osobowości.
 • Inwestycja w siebie, przekładająca się na efekty w postaci: osobistej skuteczności, zdrowych relacji biznesowych, przemyślanych celów i efektywnej pracy z zespołem …a co za tym idzie: satysfakcję i wzmocnienie swojej roli

program

PRISM

Etap wstępny

MODUŁ I – 48h
Zarządzanie Sobą

 • Grupa Psychologii Lidera – Start!
 • Mózg – Twój główny panel sterowania
 • Zastosowanie modelu PRISM, poznanie i rozumienie podstawowych stylów zachowań – Interpretacja raportów PRISM
 • Rozwijanie samoświadomości – emocje, myśli, potrzeby, wartości, zachowania
 • Siła indywidualnych nawyków, strategii i skryptów
 • Inteligencja poznawcza, emocjonalna i biznesowa
 • Osobiste zaangażowanie, własna efektywność, produktywność i skuteczność
 • Spójność i Autentyczność Lidera
 • Neurologiczne poziomy zarządzania.

Spotkania w ramach modułu I:

warsztaty 48h + mastermind on-line 6h

MODUŁ II – 48h
Zarządzanie Relacjami

 • Rozumienie emocji i potrzeb w relacjach
 • Wpływ i uaktywnianie własnych schematów w kontaktach z innymi
 • Siła przekonań i nastawień w budowaniu porozumienia
 • Szakale i Żyrafy w biznesie
 • Reprezentacje stanów Ja w biznesie
 • Transakcje komunikacyjne i gry psychologiczne
 • Relacje w trójkącie dramatycznym
 • Jak słuchamy i co słyszymy?
 • Uważność w komunikacji z pracownikami

Spotkania w ramach modułu II:

 warsztaty 48h + mastermind on-line 6h

MODUŁ III – 48h
Zarządzanie Zespołem

 • Lider w zespole – balans pomiędzy dbaniem o realizacją zadań, pracą z ludzmi i oceną własnych działań
 • Znaczenie procesu grupowego
 • Rola Lidera na poszczególnych etapach budowania zespołu
 • Siła zespołu – rozumienie i przezwyciężanie trudności zespołowych
 • Dostrzeganie zasobów i rozwój pracowników
 • Odważne rozmowy z pracownikami i zrównoważona informacja zwrotna
 • Psychologiczne i społeczne źródła oporu wobec zmian
 • Narzędzia coachingowe w pracy Lidera 
 • Jasne, zrozumiałe cele, oczekiwania i decyzje

Spotkania w ramach modułu III:

 warsztaty 48h + mastermind on-line 6h

PRISM BRAIN MAPPING
narzędzie wykorzystywane w programie

 • Program otwiera badanie PRISM Brain Mapping a jego raport i interpretacja stanowi solidne źródło wiedzy o sobie.
 • PRISM bada to, co ludzie lubią robić i dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają.
 • Jest narzędziem opartym na osiągnięciach neurologii, przeznaczonym do identyfikacji zachowań, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy.
 • Umozliwia poznanie wymiarów preferowanych przez ludzi zachowań na podstawie mapy.
 • Pomaga dopasować ludzi do ról i stanowisk tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał i osiągać wysokie wyniki w pracy.

Dlaczego PRISM

 • Mózg jest źródłem wszelkich naszych zachowań. Cała nasza wiedza o świecie i ludzkim organizmie, pochodzi z mózgu.
 • PRISM to narzędzie, które czerpie z badań nad mózgiem, dając rzetelne i trafne informacje o preferowanych zachowaniach.
 • To mózg przetwarza wszystkie dostępne sygnały i warunkuje odpowiednie reakcje.
 • Nowoczesna neurologia opiera się na założeniu, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt procesów komunikacji pomiędzy komórkami mózgu.
 • Znajomość siebie i swoich zachowań daje możliwość świadomego i skutecznego zarządzania sobą oraz lepszego rozumienia zachowań ludzi, z którymi pracujemy.
 • Poznasz swój profil behawioralny, przeanalizujesz poziom odporności psychicznej i inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji.

mózg -> biologia -> psychologia -> ludzie -> biznes

Harmonogram spotkań:

 • Moduł I – Zarządzanie Sobą 48h + 6h mastermind

27.10.20 – badanie PRISM
02, 04-05.11.20  – 16h     19.11.20 mastermind online 2h
02-04.12.20       – 16h     17.12.20 mastermind online 2h
13-15.01.21          – 16h     28.01.21 mastermind online 2h

 • Moduł II – Zarządzanie Relacjami 48h + 6h mastermind

17-19.02.21        –  16h     04.03.21 mastermind online 2h
17-19.03.21        –  16h     01.04.21 mastermind online 2h
21-23.04.21       –  16h     06.05.21 mastermind online 2h

 • Moduł III – Zarządzanie Zespołem 48h + 6h mastermind

19-21.05.21       –  16h     27.05.21 mastermind online 2h
16-18.06.21      –  16h      01.07.21 mastermind online 2h
07-09.07.21     –  16h     16.07.21 masteremind online 2h i zakończenie programu

Spotkania w ramach programu odbywają się raz w miesiącu (16h) w godzinach:
pierwszego dnia zjazdu (środy 4h) godz 16.00-20.00, kolejne dwa dni (czwartki i piątki po 6h) godz 9.00-16.00 (w tym godzinna przerwa na obiad 13.00-14.00)

Rekrutacja na edycję jesienną trwa do 23.10.2020

 • Rekrutacja:
  1. Wypełnienie formularza do 23.10.20 – decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Rozmowa indywidualna, umówiona po wypełnieniu formularza.
  3. Opłata rezerwacyjna 700 zł (jednocześnie opłata za badanie PRISM) – do 23.10.20
 • Kolejne opłaty to 9 x 700 zł płatne na tydzień przed każdym warsztatem
 • Łączny koszt programu to 7000 zł 
 • Cena zawiera: udział w badaniu i raport PRISM, udział w 144h warsztatach, 18h sesji mastermind, zestaw materiałów i narzędzi z każdego modułu, książkę, zaświadczenie uczestnictwa w programie, poczęstunek kawowy, udział w uroczystym zakończeniu
 • Warunkiem rozpoczęcia edycji programu jest grupa min 6 osób 
 • Umowa dotyczy udziału w całym programie.

Miejsce realizacji Programu

Gabinet:
ul. Sikorskiego 4, parter
Kamienica w centrum miasta, w pobliżu Planetarium
Zielona Góra

Masz pytania?

Masz wątpliwości, pytania i nie wiesz czy Program Psychologia Lidera jest dla Ciebie?
Zadzwoń i umów się na niezobowiązujące spotkanie! Zapraszam do kontaktu. Twój Coach

tel. 505 607 923

Chcę wziąć udział w programie

15 + 11 =

anna andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM | Zielona Góra