Po co Liderom psychologia?

Z czym Ci się kojarzy psychologia? 
Z terapią? Z diagnozą? Z testami? Z zaburzeniami? 
Jeśli tak, to wszystkie te skojarzenia są trafne, ale niestety mogą zniechęcić Cię do wykorzystania psychologii w biznesie

Psychologia w biznesie? Komu to potrzebne?

Człowiek w biznesie

Otóż, zanim zaczniemy generować zyski i osiągać wyniki, na pierwszy plan wysuwa się człowiek.

 • Człowiek, który tę firmę tworzy, ma wizję, plany, cele.
 • Mamy również człowieka, który w tej firmie  jest zatrudniony i ma do wykonania określone zadania, przed którym stawia się konkretne oczekiwania,
  Mamy ludzi, którzy mają współpracować w zespole, sprawnie się komunikować, reagować na zmiany, czyli być odpowiedzialnymi i zaangażowanymi… ludzi  w warunkach biznesowych

Zanim jednak firma zobaczy liczby wszyscy Ci ludzie chcą odnaleźć się w pracy, chcą zaufać liderowi i czuć się bezpiecznie, chcą wierzyć, że lider wie co robi i mogą za nim podążać, potrzebują jasnych i klarownych decyzji, chcą lidera, który będzie wspierał ich działania i dawał możliwość rozwoju w zgodzie z ich potencjałem

To Ty – liderze działasz w oparciu o zaufanie, współpracę i zrozumienie przy jednoczesnym dbaniu o wydajność i efektywność, to Ty masz do czynienia z różnymi postawami, emocjami i zachowaniami pracowników, z większą i mniejszą energią do pracy

I tu przyda Ci się psychologia!

Co zrozumiesz dzięki psychologii?

Psychologia pozwoli Ci zrozumieć kilka ważnych zagadnień:

 • każdy człowiek choć inny, komunikuje podobne aspekty
 • każdy człowiek chce być zauważony i wysłuchany
 • każdy człowiek posiada szereg uniwersalnych potrzeb,
 • za każdym zachowaniem człowieka stoi chęć zrealizowania jakiejś ważnej potrzeby
 • za krytyką, zarzutami, obwinianiem często stoją niespełnione potrzeby Twoich pracowników
 • każdy człowiek wchodzi do firmy z pakietem wzorców, przekonań  i schematów myślenia, z tzw skryptem życiowym, co przekłada się na określony pakiet zachowań
 • każdy człowiek nadaje własne znaczenie temu, co usłyszy, stąd kluczowa staje się komunikacja

Kiedy sięgasz po wiedzę psychologiczną, masz szansę na zrozumienie procesów zachodzących w Twojej firmie, zobaczenie swoich pracowników z ich potrzebami, wartościami, emocjami i adekwatne reagowanie na nie.

Kiedy otwierasz się na psychologię, lepiej rozumiesz siebie, własne ograniczenia i zasoby, lepiej rozumiesz ludzi, ich styl pracy, interakcje, funkcjonowanie i mechanizmy, które nimi rządzą. To przekłada się na umiejętne prowadzenie zespołu i osiąganie celów.

Poznając siebie i swoich ludzi rzadziej dokonujesz błędnej oceny, rzadziej podejmujesz błędne decyzje i uważniej patrzysz na to co dzieje się w Twoim zespole częściej od chaotycznej reakcji poddajesz się refleksji i wyciągając odpowiednie wnioski poprawiasz efektywność.

Podsumowując: dzięki psychologii lepiej rozumiesz ludzie zachowania, emocje, wartości, przekonania, widzisz i adekwatnie reagujesz na potrzeby ludzi, skuteczniej się komunikujesz i radzisz z trudnościami, w rezultacie osiągasz lepsze wyniki, odzyskujesz energię i spokojną głowę!
Psychologia pozwala Ci zobaczyć człowieka w człowieku, zarządzać od ludzkiej strony i budować efektywny, współpracujący zespół realizujący cele. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie?

Podsumowanie

 Dzięki psychologii lepiej rozumiesz ludzie zachowania, emocje, wartości, przekonania, widzisz i adekwatnie reagujesz na potrzeby ludzi, skuteczniej się komunikujesz i radzisz z trudnościami, w rezultacie osiągasz lepsze wyniki, odzyskujesz energię i spokojną głowę!

Psychologia pozwala Ci zobaczyć człowieka w człowieku, zarządzać od ludzkiej strony i budować efektywny, współpracujący zespół realizujący cele. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie?

ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | PCM | PRISM